Senator John Glenn (D), Ohio
Chicago, IL
1983

CLOSE